6. Sınıf Konuları

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6. Sınıf Konuları (Yeni Müfredat)

BT.6.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BT.6.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi

BT.6.1.2. Bilgisayar Sistemleri

BT.6.1.3. Dosya Yönetimi

BT.6.2. ETİK VE GÜVENLİK

BT.6.2.1. Etik Değerler

BT.6.2.2. Dijital Vatandaşlık

BT.6.2.3. Gizlilik ve Güvenlik

BT.6.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ

BT.6.3.1. Bilgisayar Ağları

BT.6.3.2. Araştırma

BT.6.3.3. İletişim Teknolojileri ve İş Birliği

BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA

BT.6.4.1. Tablolama Programları

BT.6.4.2. Ses ve Video İşleme Programları

BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA

BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları

BT.6.5.2. Programlama