Eğitim

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. ve 6. Sınıflar Öğretim Programı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi için 5. ve 6. Sınıflar öğretim programını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

5 ve 6. sınıflar için oluşturulan program, ünite tabanlı bir yaklaşımı temel alır. Program, 5 ve 6. sınıf seviyesinde beş ana ünite içerir. Bilişim Teknolojileri ünitesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemi, kültürel, sosyal, bireysel ve toplumsal açılardan olumlu ve olumsuz etkileri, bilgisayar ve diğer bileşenlerin çalışma prensipleri, dosya işlemleri ve güncel teknolojilere ve uygulamalara ilişkin konular ele alınır. Etik ve Güvenlik ünitesi altında, bilgi gizliliği ve güvenliği, etik değerler, dijital vatandaşlık gibi kavramlara odaklanılır. İletişim, Araştırma ve İş Birliği ünitesinde, farklı sistemlerin ve bireylerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu anlama, etkili arama yöntemleri kullanarak doğru bilgiye ulaşma ve paylaşma, iletişim teknolojilerini kullanarak etkili iletişim ve iş birliği kurma ve farklı sosyal ortamları etkili bir şekilde kullanma ve yönetme becerileri kazandırılır. Ürün Oluşturma ünitesi altında, bilgi ve fikirleri farklı hedef kitlelere anlayabilecekleri biçimlerde (metin, ses, resim ve sayılar gibi) sunma ve görselleştirme, bilgiyi yapılandırma süreçlerinde doğru araç ve yaklaşımları seçme ve kullanma, farklı teknolojik araçlar kullanarak ses, video, animasyon ve web sitesi gibi ürünleri tasarlama, geliştirme, yayınlama ve sunma konuları işlenir. Problem Çözme ve Programlama ünitesi altında, algoritma tasarımına dair anlayış geliştirme; sözlü ve görsel olarak ifade etme, problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanma, problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçme ve uygulama becerileri kazandırılır. 5 ve 6. sınıflarda haftada iki saat zorunlu olarak okutulacak olan bu derste, öğrencilerin temel bilgisayar kullanımı ve programlama becerileri edinmeleri hedeflenir.

Ayrıca müfredatta geçen kazanımlar ile ilgili konu anlatımı, video ve materyallere de sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

indir

ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN ÖZEL AMAÇLARI

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin;

 1. Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,
 2. Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,
 3. İnternet tabanlı servislere erişmelerini, araştırmalarını ve kullanmalarını,
 4. Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,
 5. Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinmelerini ve geliştirmelerini,
 6. Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,
 7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerileri edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,
 8. İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,
 9. Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade edebilmelerini,
 10. Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçerek uygulayabilmelerini,
 11. Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,
 12. Programlama dillerinden en az birini kullanabilmelerini,
 13. Ürün tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,
 14. Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini,
 15. Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yap

BULANCA sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et