Genel

Teknoloji Transferi Ofislerine Yeni Bir Destek

TÜBİTAK, “Teknoloji Transferi Profesyoneli İstihdamı Desteği” çağrısı açtı. Teknoloji transfer ofislerine (TTO) yönelik yeni hibe destek çerçevesinde proje bütçesi üst sınırı 1 milyon TL olacak. TÜBİTAK, 1 Mayıs itibarıyla Yapay Zeka Ekosistem 2023 çağrısı açacak. Proje bütçesi üst sınırı ise 5 milyon TL.

TTO’da istihdam sağlanacak. Başvuru aşamasında 24 aylık proje süresi için sunulabilecek proje bütçesi üst sinin 1 milyon TL olacak Bu çağrı kapsamında hibe şeklinde destek verilecek. Projede istihdam edilecek TTP’nin personel giderleri ile beraber, TTP’nin yetkinliklerinin geliştirilmesi için alınacak eğitim, mentorluk gibi hizmetler de destek kapsamında olacak. Destekleme aşamasında personel maliyetlerindeki artışlar destek kapsamında değerlendirilecek. TTP için proje bütçesine dahil edilen personelin maliyeti, ilgili donemde geçerli olan brüt asgari ücretin dört katından az olamayacak ve altı katını aşamayacak Proje kapsamında istihdam edilen personelin mevcut yetkinliklerini geliştirmesi ve yeni yetkinlikler kazanması için eğitim hizmeti alınabilecek. Eğitim hizmeti giderlerinin toplamı 50 bin TL’yi aşamayacak. Çağrı için TÜBİTAK’a yapılacak başvurular çevrimiçi olarak PRODIS üzerinden gönderilecek. PRODIS uygulamasına https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden erişilebilecek.

TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre Yapay Zeka Ekosistem çağrısının ikincisinde başvurular, TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODIS) üzerinden 1 Mayis-31 Temmuz 2023 (saat 23:59) tarihleri arasında alınacak.

FARKLI DESTEK PROGRAMLARI UYGULANIYOR

TÜBİTAK, 2012’den itibaren üniversitelerde yürütülen araştırma çıktılarının ekonomik değeri dönüşmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanması, üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak faaliyet gösteren TTO’lara yönelik farklı destek programlan yürütüyor. 1601-2003-1 çağrısı ile TTO’ların asgari düzeyde pazar fırsatı farkındalığı, fikri hak stratejisi, is geliştirme, araştırma sonuçlarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi kapsamdaki faaliyetlerini yürütebilecek yeni TTPleri istihdam etmeleri veya bünyelerinde çalışmakta olan TTPlerin sürekliliği sağlamaları teşvik ediliyor.

TÜBİTAK 2012’den itibaren üniversitelerde yürütülen araştırma faaliyetlerinden elde edilen sonuçların ekonomik değere dönüşmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması gibi hedeflere yönelik olarak faaliyet gösteren teknoloji transfer ofislerine (TTO) destek programları sunmaktadır.

Teknoloji Transferi Ofisleri ile ilgili Geçmişteki Gelişmeler

Geçmişteki gelişmeleri özetlemek gerekirse, Türkiye’de teknoloji transfer ofisleri 1990’lardan itibaren oluşmaya başlamıştır. Ancak, 2012 yılına kadar TTO’ların etkinliği ve sayısı sınırlı kalmıştır. TÜBİTAK’ın 2012 yılında TTO’lara yönelik başlattığı destek programları ile birlikte TTO’lar daha etkin hale gelmiş ve üniversitelerdeki araştırma faaliyetlerinden elde edilen sonuçların ekonomik değere dönüştürülmesi konusunda daha başarılı olunmuştur.

TÜBİTAK’ın destek programları ile birlikte, teknoloji transfer ofisleri üniversitelerdeki araştırma faaliyetlerini takip etmeye başlamış, potansiyel ticari fırsatları belirlemiş ve bu fırsatları ticari bir değere dönüştürmek için gerekli adımları atmıştır. Ayrıca, TTO’lar üniversiteler ile sanayi arasındaki iş birliğini artırmak için de çalışmalar yapmış ve sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin üniversiteler tarafından geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi konusunda önemli bir rol oynamıştır.

Önemli Tarihler

1990

Türkiye’de teknoloji transfer ofisleri oluşmaya başlar.

1990
2001

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kanunu çıkarılır ve üniversitelerdeki TTO’ların kurulması teşvik edilir.

2001
2003

TÜBİTAK, “Teknoloji Transfer Ofisi Destek Programı”nı başlatır ve üniversitelerde TTO’ların kurulmasını destekler.

2003
2011

“Endüstriyel Araştırma ve Geliştirme Destek Programı” başlatılır ve TTO’ların sanayi ile iş birliğini artırması hedeflenir.

2011
2012

TÜBİTAK, “Teknoloji Transfer Ofisi Destek Programı”nı günceller ve TTO’ların daha etkin bir şekilde çalışması için ek destekler sunar.

2012
2016

TÜBİTAK, “Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı”nı başlatır ve TTO’ların daha fazla sayıda üniversiteye yayılması ve etkinliğinin artırılması hedeflenir.

2016
2019

TÜBİTAK, “Akademik Girişimcilik Destek Programı”nı başlatır ve üniversitelerdeki bilgiye dayalı girişimciliğin teşvik edilmesi amaçlanır.

2019

Bu tarihler, Türkiye’deki teknoloji transfer ofislerinin gelişiminde önemli dönüm noktalarını ve TÜBİTAK’ın TTO’ları desteklemek için yürüttüğü çabaları göstermektedir.

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yap

BULANCA sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et