Genel

Sınıf Anneleri Olayı!

Veliler, bazı okullarda “sınıf annesi” adı altında görevlendirilen kişilere dair endişelerini Millî Eğitim Bakanlığı’na iletti. Bu gizemli “sınıf anneleri”, velilerden aidat toplayarak sınıfın ihtiyaçlarına destek oluyor, hatta derslere müdahil oluyorlar. Ancak, işin ilginç yanı, bu kişilerin öğrenci görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşmaları.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre, öğrenci sağlığı ve okul güvenliğiyle ilgili kurallar oldukça net. Öğrencilere ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ise veli izni şartına bağlı. Ancak, bu sınıf anneleri bu kuralları hiçe mi sayıyor?

Bakanlık yetkilileri, öğretmenlerin dışındaki kişilerin eğitim süreçlerine müdahale etmesinin eğitimin kalitesini düşürebileceğine dikkat çekiyor. Bu konuda velilere ve öğretmenlere çağrıda bulunularak, mevzuata aykırı uygulamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Velilerin ve okul yönetiminin bu konuda dikkatli olması, çocuklarımızın eğitim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, velilere ve okul yönetimlerine bu konuda gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunuyor.

Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesi, eğitimin niteliğini bozuyor ve pedagojik ilkelerle çelişen durumlar oluşturuyor.

Yönetmelik Ne Diyor?

26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmen” başlıklı 43. maddesinin birinci fıkrasında “Okul öncesi ve ilköğretim kurumu öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretime etkin bir biçimde katılmak ve bu konulardaki mevzuat belirtilen görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.” denilmekte ve “Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği” başlıklı 78. madde yedinci fıkrasında “Öğrencilerin; okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüler, sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz. Ancak, veliden veya rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması şartıyla yayımlanabilir.” hükümleri bulunmaktadır.

MEB, sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda öğretmenlere gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yap

BULANCA sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et