Eğitim

MEB’in Yeni Müfredatı: Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokullarda “görgü kuralları ve nezaket” dersi ile liselerde “adabımuaşeret” dersinin müfredatı oluşturuldu. MEB, liselerde dersin adını “adabımuaşeret”, ortaokullarda ise “görgü kuralları ve nezaket” olarak belirledi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “adabımuaşeret” dersinin müfredatı ile MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “görgü kuralları ve nezaket” dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayını aldı.

Ortaokullarda seçmeli olarak okutulacak “görgü kuralları ve nezaket” dersi ile öğrencilere iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemi aşılanacak. Aile içinde, okulda, toplum içinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlanıyor.

Derslerde öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini anlamaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları hedefleniyor. Ders, iki düzeyde toplam 72 saatlik bir öğretim programını içeriyor.

GÖRGÜ KURALLARI VE NEZAKET DERSİ MÜFREDATI

Dersin birinci düzeyinde “görgü ve nezaket”, “ailede görgü kuralları ve nezaket”, “okul ortamında görgü kuralları ve nezaket”, “toplum içinde görgü kuralları ve nezaket” olmak üzere dört ünite bulunuyor.

Dersin ikinci düzeyinde ise “görgü ve nezaket”, “kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket”, “çevrede görgü kuralları ve nezaket”, “dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket”, “farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket” olmak üzere beş ünite yer alıyor.

“Görgü ve nezaket” ünitesinde öğrencilere görgü, nezaket, zarafet, saygı, sevgi, teşekkür etme, hürmet, edep, mahremiyet, hak, sorumluluk ve terbiye ile ilgili örnek olaylar anlatılacak.

“Ailede görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde öğrencilerin aile içi iletişimde görgü kurallarına uyması, nazik olması, kişisel bakımına özen göstermesi ve sofra adabına uygun davranması amaçlanıyor.

“Okul ortamında görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde, öğrencilerin arkadaşlarıyla iletişim kurarken nazik olması, ortak kullanım alanlarının temizliğine özen göstermesi, gerektiğinde akranlarına yardım etmesi, millî ve manevi değerlere saygı göstermesi gibi hedeflere uygun kazanımlar planlanıyor.

“Toplum içinde görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde öğrencilerin toplumsal alanda nezaketli olmasının, toplum içerisinde iletişim kurduğu kişiye uygun hitap şeklini tercih etmesinin, başkalarının haklarına saygı göstermesinin önemini kavraması yönünde içerik hazırlanıyor.

“Kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde öğrencilerin kişiler arası iletişimde görgü ve nezaketin önemini kavraması ve empati becerisine sahip bireylerin toplumsal birlikteliğe sağlayacağı katkıları fark etmeleri hedefleniyor. “Çevrede görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde ise öğrencilerin çevresindeki sorunlara yönelik projeler üretmeleri teşvik edilecek.

“Dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde öğrencilerin dijital iletişim araçlarını kullanırken nezaket ifadeleri kullanmanın önemini kavramaları ve buna uygun davranışları sergilemelerine dönük içerik hazırlanıyor. Derslerde, dijital iletişimin aile içi iletişimi engellememesi gerektiği üzerinde durulacak, ayrıca dijital ortamlarda zamanın verimli kullanımının önemi vurgulanacak.

“Farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde öğrencilerin farklı kültürlerdeki görgü kuralları ve nezaket ifadelerini tanımaları, bunlara örnekler vererek saygı duymaları amaçlanıyor.

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yap

BULANCA sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et