Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Değerlendirmeleri Hakkında

btr değerlendirmeleriSene sonu Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen (BTR) değerlendirmeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılmakta ve bizlerden birtakım belgelerin teslim edilmesi istenmektedir. Üstelik bu sene belgelerin tek tek taranarak PDF formatında istenmesi de ayrı bir ilginç konudur. Öğretmenin ya da öğrencinin gerçek anlamda işine yaramayacak bu kadar fazla belge hazırlatılması ve öğretmenlerin bürokrasiye boğulması bizleri bu iş için isteksiz kılıyor. Bu noktada Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği (BTE), bir görüş yazısı hazırlayıp bizlere iletti. Bende bu BTR değerlendirmeleri ile ilgili yazıyı size olduğu gibi aktarıyorum:

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen (BTR) görevlendirmeleri illerin sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Bu sistemde, katıldıkları sınavda geçerli puanı alarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevlendirilen Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenler (EBİTEFO) çeşitli sorumluluklar üstenmektedir. Bu görevlendirmelerde BTR Öğretmenlerinden ekte sunulmakta olan bazı belgeler istenmektedir.

Ankara İli Örneği http://www.ankaraegitici.net/?page_id=117

1- Arıza Kontrol Fişi
2- Arıza Takip Formu
3- Ekipman İhtiyaç Formu
4- Bilişim Panosu Aylık Çizelgesi ve Fotoğraflar
5- BT Kullanım Yönergesi
6- Sicil Kartı (tüm kişisel ve sunucu bilgisayarlar için doldurulmaktadır)
7- BT Araç-gereç listesi
8- Ders Programı
9- Klasör Listesi
10- Yıllık Çalışma Planı
11- Dönem Sonu Çalışma raporu
12- Hizmet-içi Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu
13- Öğretmenlerin Hizmet-içi eğitim Listesi
14- Her türlü faaliyete ilişkin tutanaklar (web ekibi toplantıları, seminerler, eğitimler, bilişim destek çalışmaları vb)

BTR Öğretmenlerinden istenilen belgeler incelendiğinde bu görevlendirmelerin “öğrenciler, öğretmenler ve eğitim için” değil “bilgisayarlar” için yapıldığı sanılabilir. Hatta bu görevlendirmelerin; EBİTEFO’ların istediği belgeleri hazırlamak amacıyla yapılmakta olduğu yanılgısına düşülebilir. Ortalama bir okul örneğinden olması gerektiği gibi bir dosyanın 400 kadar sayfadan oluşacağı rahatlıkla hesaplanabilmektedir.

Öğretmenin ya da öğrencinin gerçek anlamda işine yaramayacak bu kadar fazla belge hazırlatılması ve öğretmenlerin bürokrasiye boğulması yaptığı faydalı çalışmaları paylaşma isteği içinde olan öğretmenleri dahi, forumlardan indirilen formlar üzerinden değişiklik yaparak iletme yoluna itmekte, gerçek çalışmaların arada kaynamasına sebep olmaktadır.  Birçok ilde bu değerlendirmeler amacını aşmış bulunmaktadır. Üstelik bazı ilçelerin her sayfaya aslı gibidir mührü vurulmasını, tek tek bütün belgelerin taranarak iletilmesini istemesi ilgi çekicidir.

Ayrıca illerdeki eğitici formatör öğretmen sayılarının yetersiz olduğu, bu kişilerin de iş yükünün Fatih Projesi ile katlandığı, okul BTR Öğretmenlerine ziyarete, rehberliğe hatta desteğe gidemeyecek kadar yoğun olduğu bilinmektedir. Bu durum, belgelerin hakkıyla hazırlanması bir yana isteyenler tarafından hakkıyla incelenmesini de imkânsız hale getirmektedir Öyleyse “bu belgeler kime hazırlanmaktadır?” soruları akıllara takılmaktadır. 

Ayrıca değerlendirmeler hakkında “sadece” bir sonraki görevlendirmeler için belirleyici olacağı yönünde açıklamalar yapılmakta, herhangi bir BTR çalışmasını geliştirme, olumlu örnekleri paylaşma, başarılı öğretmenleri teşvik etme, öğretmenlere çalışmaları hakkında geribildirim verme vb değerlendirmenin gerçek amaçlarını taşımadığı görülmektedir.  Özellikle değerlendirme sonucunda 100 tam puan almış dosyaların diğer BTR öğretmenleri ile paylaşılması tarafımızdan büyük sabırsızlıkla beklenmektedir.

Değerlendirme ölçütlerinin hangi mevzuata dayanılarak hazırlandığı EBİFOlara böyle bir sorumluluk verilip verilemeyeceği, bir öğretmenin başka bir öğretmenin herhangi bir görevi yapıp yapamayacağına ilişkin değerlendirme yeterliliğine sahip olup olmadığı, yapılmış değerlendirmelerin yerinde olduğu da Denetim Birimleri Başkanlığı uzmanlığında tartışmaya değerdir. “Yayın ekibinin oluşturulması” gibi btr öğretmenin sorumluluklarını aşan maddeler üzerinden değerlendirme yapılması da dikkate değerdir. Eğer ki bu değerlendirmeler gerçekten bir sonraki görevlendirmelerde belirleyici olmakta ise görevlendirilmeye değer bulunmayan öğretmenlere bu durumun gerekçeleri bildirilmesi uygun olacaktır.

Bu değerlendirme şekli özellikle görevlendirmenin gereğini hakkıyla yerine getirebilecek, okullarımıza büyük fayda sağlayabilecek çok sayıda BT Öğretmeninde, bu tarz görevler ile anılmaktan ve gereksiz iş yüklerine boğulmaktan dolayı BTR görevlendirmelerine karşı tepki oluşmasına sebep olmaktadır.

BTR Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren ortaokullarımızda zorunlu olarak okutulacak olması, ders yükündeki artış gibi gelişmeler dikkate alındığında BTR görevlendirme sisteminde ciddi değişikliklere gidilmesini gerekli kılacaktır.

Özet olarak, bazı illerimizde yapılmakta olan BTR değerlendirmelerinin amacına hizmet etmediği ve sağlıklı yapıldığı konusunda endişelerimiz bulunduğu, vasıflı BT Öğretmenlerini BTR konusunda isteksizleştirdiği, bu sistemin sadece gereksiz iş yükü doğurduğu ve yeni arayışlara ihtiyaç olduğu görüşünü paylaşmaktayız. Durumu kamuoyunun değerlendirmesine sunmaktayız.

PAYLAŞMAK ÖNEMSEMEKTİR!

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, Web-Grafik Tasarımı ve SEO eğitmeni. Araştırmacı ,macera tutkunu, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort akdeniz escort mezitli çamlıyayla escort escort toroslar escort tarsus escort gulnar escort erdemli escort silifke escort mut mersin escort mersin escort bayan porno izle porno hikayeler