Eğitim

Öğrenciler için Heyecan Dolu Haber: Ortaokullara Yeni Seçmeli Dersler

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitim süreçlerini daha etkili kılmak için çeşitli yeni seçmeli dersler sunmaya karar verdi. Bu seçmeli dersler arasında Robotik Kodlama, Dijital Sanatlar ve Yapay Zeka Uygulamaları gibi seçenekler bulunuyor. Bu sayede çocuklar, geleceğin teknolojilerine daha iyi adapte olabilecekler. Bu dersler, öğrencilere teknolojiye dayalı beceriler kazandırmayı ve onları geleceğin iş gücüne hazırlamayı amaçlıyor.

Yayımlanan 2023 Ağustos Tebliğler Dergisine göre 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren okutulacak yeni seçmeli dersler tablosu aşağıdaki gibidir:

İLKÖĞRETİM KURUMLARI (İLKOKUL VE ORTAOKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM KURUMLARI (İLKOKUL VE ORTAOKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

Tablodan da anlaşılacağı üzere Bilişim Teknolojileri alanında;

  • 5. ve 6. sınıflarda Robotik Kodlama,
  • 6. ve 7. sınıflarda Dijital Sanatlar
  • 7. ve 8. sınıflarda ise Yapay Zeka Uygulamaları dersi seçmeli olarak yerini aldı.

Yeni hazırlanan çizelgede, zorunlu derslerin yanı sıra “İnsan, Toplum ve Bilim“, “Din, Ahlak ve Değer” ile “Kültür, Sanat ve Spor” adlı üç yeni grup da eklendi. Öğrenciler her yıl, bu üç gruptan en az bir dersi seçmek zorunda olacaklar.

“İnsan, Toplum ve Bilim” kategorisinde çağın gereklerine yönelik dersler bulunuyor. Bu kapsamda matematik ve bilim uygulamaları, okuma becerileri, yazarlık ve yazma becerileri, yaşayan diller ve lehçeler, yabancı dil, çevre eğitimi ve iklim değişikliği, şehrimiz, hukuk ve adalet, düşünme eğitimi, robotik kodlama, yapay zeka uygulamaları, proje tasarımı, sosyal sorumluluk çalışmaları, medya okuryazarlığı, afet bilinci, temel yaşam becerileri, Türk sosyal hayatında aile dersleri meraklılarını bekliyor.

“Din, Ahlak ve Değer” kategorisinde Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler, kültür ve medeniyetimize yön verenler, ahlak ve yurttaşlık eğitimi yer alacak. “Kültür, Sanat ve Spor” kategorisinde ise görgü kuralları ve nezaket, müzik, spor ve fiziki etkinlikler, oyun ve oyun etkinlikleri, dijital sanatlar, masal ve destanlarımız, geleneksel sanatlar, halk oyunları dersleri verilecek.

Bunların yanı sıra ilkokul 1’inci sınıfta 2 ders saati serbest etkinliklere, 2 ve 3’üncü sınıflarda ise 1 ders saati masal ve geleneksel oyun saati olarak değerlendirilecek.

EĞİTİMDE YENİ SEÇMELİ DERSLER

Robotik Kodlama dersi, öğrencilere robotların nasıl programlanacağını ve kontrol edileceğini öğretir. Bu ders, öğrencilere mantıksal düşünme, problem çözme ve kodlama becerileri kazandırırken aynı zamanda onları takım çalışması ve yaratıcılık konularında da destekler.

Dijital Sanatlar dersi, öğrencilere dijital medya ve teknoloji kullanarak sanatsal eserler oluşturma becerisi kazandırır. Bu ders, grafik tasarımı, animasyon, dijital resimleme ve video prodüksiyonu gibi konuları içerebilir. Öğrencilere görsel iletişim becerileri, estetik değerlendirme ve yaratıcılık konularında da fırsatlar sunar.

Yapay Zeka Uygulamaları dersi ise öğrencilere yapay zeka teknolojileri ve uygulamaları hakkında temel bilgiler sunar. Bu ders, öğrencilere yapay zeka algoritmaları, makine öğrenimi ve veri analitiği gibi konuları öğretebilir. Ayrıca, etik ve güvenlik konularına da değinerek öğrencilerin bu teknolojileri sorumlu bir şekilde kullanmalarını teşvik eder.

Bu yeni çizelgeye göre daha önce 7. ve 8. sınıflarda seçmeli olarak okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin kaldırıldığı görülüyor. Bunun yerine ise çağın gereklerine uygun olarak getirilen 3 yeni seçmeli ders gelmiş bulunuyor.

Bu seçmeli dersler, öğrencilere teknolojiye olan ilgilerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sunacak. Ayrıca, geleceğin iş dünyasında önemli bir rol oynayacak olan bu konulara hakimiyet sağlayacak. Bu dersler, öğrencilere yeni kariyer fırsatları ve yaratıcı çözümler sunabilecek.

ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  1. Öğrencilerin “İnsan, Toplum ve Bilim”, “Din, Ahlak ve Değer” ile “Kültür, Sanat ve Spor” seçmeli ders gruplarının her birinden her yıl en az birer ders seçmesi zorunludur.
  2. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmektedir.
  3. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.
  4. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur’an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir.
  5. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.
  6. Velilerin talep ettikleri okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)
  7. İlkokul 1. sınıfta serbest etkinliklerin 2 ders saati; 2 ve 3. sınıflarda 1 ders saati masal ve geleneksel oyun saati olarak değerlendirilecektir.

Alınan karara göre İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf seviyelerinde uygulanacak.

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yap

BULANCA sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et