Eğitim

Okullarda Bilişimle Üretim Pilot Uygulaması Başlıyor

MEB tarafından yayınlanan Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye: 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde açık olarak belirtildiği gibi eğitim çift kanatlıdır. Eğitim sistemlerinin öğrencileri bir mesleğe hazırlanmanın ötesinde onları bir ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze alan, bilgi anlayışıyla bezeli bütüncül bir yapıda kurgulanması önemli. Her iki açıdan bahsi geçen uzak hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluk alanı içerisinde ve yine vizyon belgesinde açık olarak belirtilen “Öğrencilerimizle birlikte, kendilerine bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak, kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülecektir.” hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmakta. Bu çalışmalardan birisi de 2019 Şubat ayında başlatılan Bilişimle Üretim pilot uygulaması.

Bilişimle Üretim Pilot Uygulama çalışması Şubat – Haziran 2019 döneminde, kamu-özel sektör iş birliği ile gerçekleştirilmişti.

Küçük bir pilot olarak başlayan çalışma, 3 ilde 15 okulda, 27 öğretmen ve 2662 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Elde edilen olumlu ve olumsuz sonuçların tümü değerlendirildi ve son olarak bugün yayımlanan bakanlık onayı ile orta ölçekli pilotun planlama çalışmaları başlatılıyor.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde “öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm” teması dâhilinde dijital becerilerin geliştirilebilmesi için içerik geliştirilmesi ve öğretmen eğitimlerinin yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda öğrencilere bilişimle üretim ve algoritmik düşünme becerileri kazandırmaya yönelik olarak üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı, bilgisayarsız ortamda algoritmik düşünme eğitimi etkinliklerinin yürütülmesi; öğretmenlere de öğrencilere bu süreçte rehberlik edebilmelerini sağlayacak hizmet içi eğitimler verilmesi planlanıyor.

Küçük pilot olarak değerlendirilebilecek bu çalışma ayrıntılı olarak değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulamanın genişletilerek devam ettirilmesine karar verildi. Pilot uygulama sonucunda geliştirilmesi düşünülen öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programları, kılavuz kitaplar, eğitim içerikleri ve programların pedagojik modeli, uygulama modeli, standartları, ölçeklendirme kurgusu gibi uygulama çıktıları ile 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine katkı verecek önemli sonuçlara ulaşılacağı düşünülüyor.

Proje kapsamında içerikler, Prof. Dr. Selçuk Özdemir’in danışmanlığında Bilişim Garajından sosyal sorumluluk kapsamında bilabedel temin edildi. Aynı zamanda proje, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 81 ilde 27 ilkokul, 95 ortaokul ve 17 imam hatip ortaokulunda olmak üzere toplam 139 okulda eş zamanlı olarak yürütülecek. Yapılacak uygulama ise akademik bir komisyon tarafından izlenerek değerlendirilecek.

Bilişimle Üretim Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri Çalıştayı konuşma ve sunumlarını izlemek isteyenler buyrun:

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yap

BULANCA sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et