Eğitim

Kodlama ile Çocukların Ulaşacağı 5 Beceri

Kod yazmayı öğrenmenin – bir bilgisayarı nasıl programlayacağınızı öğrenmenin – esasen nasıl yaratılacağını, sadece bazı çocuklar için değil, tüm çocuklar için olması gerektiğine inanıyorum.

Karen Brennan

Karen, popüler bir blok tabanlı programlama dili olan Scratch‘ın geliştiricilerinden biridir. Bu dil, mBlock gibi çocukların basitçe kodlamalarına izin veren, çocuklar için birçok kodlama ve programlama yazılım paketinde bulunmaktadır

Günümüzde, çocukları kodlamaya dahil etme çağrısı daha yüksek çıkıyor. Her çocuğun gelecekte bir bilgisayar bilimcisi olmasını istemekle ilgili değildir. Bunun yerine, potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olma ve yumuşak beceriler geliştirme ile ilgilidir.

mBlock

İşte çocuklar için kodlama ve programlama ile elde edebilecekleri beş temel beceri:

1- Bilgi İşlemsel Düşünme

Kodlama, bir bilgisayarla iletişim kurar. Bilgisayar talimat alır. Bir bilgisayarın işlevini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için, çocukların düşüncelerini nasıl formüle edeceklerini bilmeleri ve daha sonra açık ve sistematik bir şekilde kodlamaları gerekir. Bu hedefe ulaşmak için çocuklar karmaşık sorunların nasıl daha küçük parçalara ayrılacağını bilmek zorundadır. Ardından, “bütün” den gerekli olan ve ilgili ayrıntıları belirler ve kaostaki kalıpları arar. Başka bir deyişle, bir bilgisayar sistemi gibi düşünmeyi ve pratik yapmayı öğrenirler. Bilgi işlemsel düşünme becerileri ile çocuklar, bir problemi planlarken veya ele alırken daha mantıklı ve analitik bir yaklaşım uygulayabilirler.

2. Eleştirel Düşünme

Eleştirel düşünme, bir kişinin açık fikirli olmasını ve çözümlere bakmak için alternatif yolları düşünmesini gerektirir.

Kodlama aslında eleştirel düşünmeyle ortak bir şey paylaşır. Hem kodlama hem de eleştirel düşünme için, bir sorunun bir doğru cevabı yoktur. Çocuklar için kodlama ve programlama sürecinde, birden fazla uygulanabilir yöntem bulabilirler. Çocuklar kapsamlı ve derin düşünecek ve ideal olanı bulana kadar farklı taktikler deneyeceklerdir. Bunlar onları esnek olmaya ve günlük hayatta yeni fikirlere açık olmaya hazırlar.

3. Problem Çözme

İdeal sonucu elde etmek için genç kodlayıcılar sorunu tanımlamalı ve en iyi çözümü bulmalıdır. Bilgi işlemsel dil sistemleri çok modülerleştirilmiş ve organize edilmiştir. Bu nedenle, bir kodlama problemini çözerken, genç kodlayıcılar organize bir plana sahip olmadan çözemezler. Plan, kodlama dilinin arkasındaki kuralları ve mantığı içerir, bu da onları büyük parçayı daha küçük parçalara ayırmaya yönlendirir. Bunu yaparak, genç kodlayıcı karmaşık bir problemi basit problemlere dönüştürür. Bu işlem aynı zamanda kodlayıcının bir problemi farklı açılardan görmesini sağlar. Çocuklar birkaç basit problemi çözüp asıl sorunun üstesinden geldiklerinde güven kazanırlar.

4. Yaratıcı Düşünme

Çocuklar için kodlama açık uçlu bir süreç olduğundan, esnekliği ile çocukların sınırlama olmaksızın pratik yapmalarını sağlar. Bir soruna birden fazla çözüm bulabilir ve çok yapılandırılmış programlama dillerini kullanarak soyut fikirlerini gerçeğe dönüştürebilirler.

MBlock gibi kodlama yazılımları ile çocuklar, kodlama becerilerini uygulayabilirler. Ayrıca, estetik yeteneklerini oyun veya robot gibi bir projenin tasarımına uygulayabilir. Bunu yaparak, genç kodlayıcılar tüm beynini güçlendirir ve bu da daha iyi yaratıcılığa katkıda bulunur.

5. İletişim

Çocuklar için kodlamanın izole edici bir süreç olduğu konusunda bir yanlış anlaşılma var. Aslında, bir programı tamamlamak için çok fazla iletişim gereklidir.

Kodlama yoluyla, gençler yazma becerilerini ve sözlü ifade becerilerini geliştirir.

Çocuklar kodlama sürecinde bir bilgisayar ile iletişim kurar. Makinenin komutu anlamasını sağlamak için kodu doğru, özlü ve mantıklı olarak yazmaları gerekir. Kod parçaları oluştururken yazma becerilerini geliştirirler.

Öte yandan, mBlock gibi birçok hedefli programlama paketi bir kodlama topluluğu oluşturmuştur. Başta 6 ile 18 yaşları arasında dünya çapındaki kullanıcılar, fikirlerini ve tutkularını, kültür ve milli kimlik önündeki engeli aşarak birbirleriyle paylaşır.

Buna ek olarak, çocuklar için kodlama gittikçe daha fazla okul öğretiminde yer almaktadır. Böylece genç kodlayıcılar gruplar halinde çalışır ve ortak bir proje oluştururlar.

BİLGİ

mBlockSTEAM eğitimi için tasarlanmış bir programlama yazılımı paketidir. Çocuklar için en popüler programlama dillerinden biri olan Scratch‘ın yanı sıra AI ve IoT gibi teknolojilere sahip, çocukların oyunlarla kod çözmeyi ve problem çözmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yap

BULANCA sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et