E-İçerik Seçiminde Dikkat Etmeniz Gereken Özellikler

Sınıf içinde etkileşimli tahta ile yapılacak etkinliklerde uygun içeriğin seçilerek kullanılması en önemli olan konulardan biridir. Örneğin, sindirim sitemi ile ilgili kazanımlar hem ortaokul seviyesinde hem de lise seviyesinde bulunmaktadır. Kullanacak bir e-içeriğin hangi seviyeye hitap ettiğine dikkat edilmeli ve ona göre seçilmelidir. Özellikle EBA dışı kaynaklar kullanılırken bulunan içeriğin uygun bir içerik olup olmadığı dikkatle incelenmelidir.

E-içeriklerin amaca, öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ortamına uygunluğunu belirlemek amacıyla genel olarak bütün e-içeriklerde (oyunlar, simülasyonlar, animasyonlar, çalışma yaprakları, sunular, web günlükleri vb.) ekrandaki özellikler aranmalıdır.

e-içerik

Bu özellikler sırasıyla;

• Seçeceğiniz e-içeriğin işleyeceğiniz konuya ait kazanıma uygun olması,
• İçeriğin kullanacağınız öğrenci seviyesine uygun olması,
• Teknik olarak yeterli düzeyde olması,
• Etkileşimli olması,
• Diğerlerine nazaran dikkat çekici olması,
• İçerikte yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması,
• İçeriğin daha önce kullanılma oranı ve başarısının kanıtlanmışlığı,
• Tarafsız bir gözle hazırlanmış olması,
• Etkili ve doğru bir dilin kullanılmış olması şeklinde özetlenebilir.

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yapın