Teknoloji

QR Kodun Gelecekteki Konumu

Toplum içinde iletişim alanlarının genişletilmesi ve olanaklarının iyileştirilmesi sürecinde iletişim teknolojileri ve yeni medya, önemli ve etkili bir araç oluşturmaktadır. Dijitalleşme, ağlaşma, küreselleşme, mobilite, yakınsama ve etkileşimcilik ile karakterize edilen iletişim teknolojileri ve yeni medyanın sahip olduğu potansiyel, sosyal boyutta, katılımcılık ve etkileşime olanak sağlamakta; zaman boyutunda , depolama özelliğine sahip bulunmakta; mekân boyutunda, mobilite ve küresel yayılmaya olanak vermekte; işaret boyutunda ise, multimedyadan yararlanma olanağı sunmaktadır . İletişim teknolojilerinin ve yeni medyanın sunduğu iletişim olanakları, gündelik yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir . Ekonomi ve ticari alanda da belirleyicilik kazanan iletişim teknolojileri ve yeni medya , oluşturduğu dij ital kültür ile bireylere göreceli olarak medyanın bağımsız ve yeni olanaklar sunan kullanımına olanak tanımaktadır . Bu çerçevede QR kodun (Quick Response Code), iletişim araçlarında kullanılabilmesi giderek önem kazanmaktadır.

QR kod, real nesneler ile tasarlanmış içerikler arasında ilinti kurulmasına yardımcı olmakta ve çok sayıda ve çeşitli kullanımlara olanak sağlamaktadır . Kaynağını Japonya’da otomobil endüstrisinde bulan QR kod; kültürden, sanata ve turizme kadar pek çok mesleki alanda ve gündelik yaşamda kullanılmaktadır.

İletişim teknolojilerinin ve yeni medyanın gelişiminde, ekonomi alanı önemli bir rol oynamak la birlikte kendisi de bu alandan etkilenmektedir. İletişim teknolojilerinin ve yeni medyanın, kültür üzerinde de etkileri vardır . Analog ve dijital iletiş i m teknolojilerinin bir arada kullanımı yeni medyanın ortaya çıkışını ve küreselleşme sürecinde küresel ve yerel kültürlerin karşılaşmasını da beraberinde getirmektedir. Egemen kültürlerin, yerel kültürler üzerindeki baskısına rağmen, yerel kültürlerin direnme potansiyeline sahip bulunması, hibrit kültürleri oluşturmaktadır.

QR kod

QR Kodlar ve İletişim Teknolojisinin Hibritleşmesi başlıklı çalışması ile Celalettin Aktaş, dünyada giderek önem kazanan ve ülkemizde üzerinde henüz yeterince araştırma yapılmamış ve az bilinen önemli bir konuyu inceleyerek, QR kod araştırmalarına öncülük yapmaktadır . Çalışmanın önemi ve değeri , QR kodun , iletişim teknolojilerinin ve yeni medyanın, teknik ve ekonomik temelleri çerçevesinde incelemesi, QR kodun kullanım alanlarını ve kullanımının sınırlılığını gösterme si ancak kullanım alanının yaygınlaşması için çözüm önerileri de formüle etmesinden kaynaklanmaktadır . Çalışma, QR kodun yaygınlaşmasını, analog ve dijital iletişim teknolojilerinin birlikte kullanımı ya da iletişim teknolojilerinin ve toplumsal kültürün hibritleşmesi eğilimleri çerçevesinde irdeleyerek, iletişim teknolojilerinde hibritleşmenin toplumsal kültürün hibritleşmesine etkisine de odaklanarak, geniş bir perspektiften yorumlama olanağı sunmaktadır. İletişim bilimi çalışmaları çerçevesinde; ülkemizde, alanda öncü olma özelliğine sahip olan bu çalışmanın, bilim insanları, öğrenciler ve ilgililer için konuya bir giriş yapılmasına yardımcı olabilecek temel bilgileri içerdiğini düşünüyorum.

Yazan: Prof. Dr. Füsun ALVER

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yap

BULANCA sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et