Genel

Otobüs Şoförleri için Ehliyet Yaş Sınırı Düşürüldü

14 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26’dan 24’e düşürüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” e göre yapılan değişiklikler şunlar:

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği‘ndeki “Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar” başlığı altındaki 34. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “26” ibaresi “24” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı zamanda aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır:
  ç) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları.
 • Madde 24’te yapılan değişiklik ile yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş şartı 12’den 15’e çıkarıldı.
 • Yönetmeliğin 28 . maddesinin üçüncü fıkrası “Yetki belgesi sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanamazlar” yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Yönetmeliğin 38. maddesinin altıncı fıkrasına şu cümle eklenmiştir:
  Ancak, görme engelli yolcuların sertifikalandırılmış rehber köpeği, köpeğin ağızlığı ve gerekli sağlık belgeleri olmak koşulu ile taşıtta bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında uygun bir yerde ücretsiz taşınır.
  Yani görme engelli yolcuların rehber köpekleri, gerekli şartları sağlarsa otobüslerde bulundurulabilecek.
 • Yönetmeliğin 45. maddesinin sekizinci fıkrası yani “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir” yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Mesleki saygınlık kriterlerini karşılayamayan firmalar için yetki belgesi iptali yerine geçici olarak faaliyet durdurma uygulamasına geçildi.
 • Son 3 yıllık dönemde başka bir firma bünyesinde sözleşmeli taşıtı bulunanlara geçici süreliğine indirimli olarak K1 veya L2 yetki belgesi alabilme imkanı sağlandı.
 • Aynı dönemde yurt içi taşımacılık yapan firmalara geçici süreliğine indirimli olarak uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesi alabilme imkanı getirildi.
 • Tehlikeli madde faaliyetlerinde cezanın önüne geçilmesine yönelik de düzenleme yapıldı.
 • Yolcu taşımacılığında mücbir sebepler nedeniyle yapılamayan seferler veya yolcu talepleri doğrultusunda konulmak istenilen ek seferlerin bildirimlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı.
 • Yolcu acenteliği hizmeti yürütenlerin hizmet verebilecekleri firma sayısı 10’dan 20’ye yükseltildi.

BİLGİ

Türkiye’de ehliyet yaş sınırı 18 dir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, 18 yaşından küçükler araba sürmeye yetkili değildir.

Yolcu taşımacılığı için belirli şartlar bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Taşımacılık faaliyeti için gerekli olan yetki belgesi ve lisans: Bu belge, yolcu taşımacılığı yapmak için gerekli olan resmi izinleri ve lisansları içermektedir.
 2. Uygun araçlar: Yolcu taşımacılığı için uygun, güvenli ve standartlara uygun araçlar kullanmak zorunludur.
 3. Sigortalar: Taşımacılık faaliyeti sırasında meydana gelebilecek zararlar için yeterli sigorta yaptırmak zorunludur.
 4. Eğitimli ve yetkili kadro: Yolcu taşımacılığı için gerekli olan eğitimli ve yetkili kadro, sürücüler, hostesler ve mürettebat.
 5. Ruhsatlandırma: Araçların ruhsatlandırılması ve muayeneye tabi tutulması zorunludur.
 6. Güvenlik ve hijyen: Yolcu taşımacılığı sırasında güvenlik ve hijyen kurallarına uymak zorunludur.
 7. Belge ve kayıtlar: Taşımacılık faaliyeti sırasında tutulması gereken belgeler ve kayıtlar vardır.
 8. Ulaştırma hizmetlerinin yasalara ve mevzuatlarına uygun şekilde yürütülmesi
 9. Yolcu haklarının korunması
 10. Yolcu ve yolculuk bilgilerinin gizliliğinin korunması.

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yap

BULANCA sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et