Eğitim

Oyun Yoluyla Öğrenme

Çocukları yetişkinler gibi düşünmeye zorlamak yerine, onların harika öğreniciler olduklarını hatırlamak ve onlar gibi olmak için daha çok çabalamak daha iyi olabilir.

Seymour Papert (1928-2016)

Çocuklar, hızlı değişim, küresel zorluklar ve birbirleriyle son derece bağlantılı bir dünya ile karşı karşıyalar. Böyle bir dünya ile beraber büyüyorlar ve bunların tümü gelecekteki beklentilerini etkiliyor.

Oyunun çocukların öğrenmesi için önemli bir araç olduğu ve oyun deneyimlerinin çocukları ömür boyu onlara ve içinde yaşadığı topluma hizmet etme becerilerini geliştirmede destek olduğunu biliyoruz. Çocuklar için gerçekliğin neye benzediği, zaman içinde çarpıcı biçimde farklılık gösterir. Ancak etkili öğrenme deneyimlerinden gelen derin anlayış, şüphesiz onları geleceğe yön vermeye hazırlamaya yardımcı olur.

Umudumuz, çocukların hayatlarında oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik eden daha tutkulu eğitimciler ve akademisyenlerin seslerinin yükselmesidir. Birlikte, toplum olarak oyun yoluyla öğrenmeyi savunmak için güçlü bir platform oluşturabileceğimizi düşünüyorum.

Yaratıcı, İlgili, Yaşam Boyu Öğrenenler Olarak Çocuklar

Bugünün ve yarının dünyası zor. Ama aynı zamanda muazzam bir fırsat. Gittikçe birbirine bağlı dinamik bir dünyada bugünün çocukları, kendilerini yaşamları boyunca birkaç kez iş değiştirecekleri ve bu işlerin çoğunu ve ilgili iş profillerini icat etmeleri gerektiği anlamına geliyor. Sürekli, yeni beceriler kazanma ve yaşam boyu öğrenmeye ihtiyaç duyacaklar. Pek çok çocuk ayrıca stres, yoksulluk ve savaş gibi zorluklarla karşılaşmaktadır. Hayatlarındaki bu olumsuz faktörleri dengeleyebilecek, güvenlerini ve fark oluşturma fırsatlarını destekleyebilecek olumlu deneyimlere ve zorluklarla başa çıkma becerilerine ihtiyaçları vardır.

21. yüzyıl gerçekliğinde çocukların; öğrenme dürtüsünü ve motivasyonunu, fikir üretme ve alternatifler hayal etme, ayrıca çevreleriyle pozitif bağlantı kurma becerilerini teşvik etmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Fikirler, yeni bilgiler ve ayrıca genel olarak dünyayla aktif bir şekilde etkileşim kurarak, çocuklar yarının gerçekliğiyle başa çıkmaya daha iyi hazırlanırlar. Kısacası, oyun yoluyla öğrenmeyi, durumları ne olursa olsun çocukların olumlu gelişimi için çok önemli görüyorum.

Çocuklar Oyun Oynayarak Öğrenir

Öğrenme doğumdan itibaren gerçekleşiyor olsa da, yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği ve problem çözme gibi daha karmaşık, üst düzey becerileri nasıl geliştirdiğimizi merak edebiliriz. Genellikle gözden kaçan yaklaşımlardan biri oyundur!

Bebekliklerinin ilk anlarından itibaren çocuklar, oyun yoluyla dünyayı öğrenmek için inanılmaz bir doğal potansiyele sahiptir. Son yıllarda bilim insanları, bebeklerin ve çocukların olumlu oyun deneyimleriyle, çevreleriyle sürekli olarak öğrendiklerine ve onlarla etkileşim kurduklarına dair artan kanıtlar bulmuştur.

Yalnızca birkaç saatlik bir bebek, diğer sesler yerine insan sesini dinlemeyi tercih eder ve çok küçük çocukların keşfetme tarzı, bilimdeki birçok öğrenme ve düşünmeye çarpıcı bir şekilde benzer. Bu doğal olarak doğmuş beceriler, çocukların yaratıcı, ilgili ve yaşam boyu öğrenenler olmalarını sağlayan yeteneklerle aynıdır. Ancak tam anlamıyla gelişmek için, bu becerilerin de çocuklar büyüdükçe beslenmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekir.

oyun yoluyla öğrenme

Oyun Yeniden Tanımlanıyor

Kendi evinde yeni bir ülke keşfediyormuş gibi davranan anlardan, bahçede bir ağaç ev inşa etmek için harcanan saatlere kadar oyun ve çocukluk iç içe geçer. Araştırmalar, oyun deneyimlerinin sadece eğlenceli olmadığını defalarca göstermiştir. Oyun aynı zamanda çocukları, kendi çağlarında ve yetişkinlik boyunca zorluklara hazırlamada kritik ve önemli bir role sahiptir.

Oyun, erken çocukluk politikalarının çoğunda yer alırken, tıpkı çocuklar büyüdükçe hem evde hem de okulda oyun yoluyla öğrenmenin önemi genellikle daha az anlaşıldığı gibi, uygulama genellikle geride kalmaktadır. Bu nedenle, çocukların hayatlarını etkileyenlerin zihinlerinde ve eylemlerinde öğrenmek için merkezi bir alan olarak oyunu yeniden tanımlamamız gerekiyor.

“Oyun” dediğimizde, bu, çocuklara en az kısıtlamayla keşfetme ve keşfetme özgürlüğü veren oyundan, daha yönlendirilmiş veya yapılandırılmış oyunlara kadar birçok türde deneyim anlamına gelebilir. Oyun aynı zamanda evdeki ve genel olarak toplumdaki belirli kültür, değer ve inançlardan sürekli olarak etkilenir.

Bir oyun aktivitesinin serbest oyuna, rehberli oyuna veya belirli bir öğrenme hedefine sahip oyunlara daha yakın olup olmadığına bakılmaksızın, kritik bir gereklilik, çocukların yönlendirilmek yerine aracılık deneyimlemesi ve desteklenmesi olmalıdır. Bu, çocukları yetenekli olarak görmek ve başkalarının aynı haklara sahip olduğu sosyal bir bağlamda düşüncelerini ve eylemlerini uygulamak için fırsatlar sağlamak anlamına gelir. Örneğin;

  • Çocukların ilgi alanlarına kulak veriliyor mu?
  • Oyun etkinliğinde hangi seçenekleri var?
  • Yetişkinleri oyuna katılmaya davet ediyorlar mı?

Kaynak: The LEGO Foundation, What we Mean by: Learning through play, June 2017

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yapın