Bilişimciler 26-27 Kasım Tarihinde Ankara Atölye’de Buluşuyor

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneğinin; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) himayesinde, Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştireceği “Ankara Atölye” çalışması 26-27 Kasım 2015 tarihlerinde yapılacak.

Akademisyenlerin, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin, BÖTE öğrencilerinin, masa konuklarının ve organizasyonda emeği geçen herkesin gönüllü olarak yer aldığı bu etkinlik Sivil Toplum Kuruluşu, Bakanlık, üniversite ve özel kurumların işbirliğinin en güzel örneği olacak etkinlikte Bilişim Teknolojileri eğitimi ve eğitimde bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı anlamında paylaşımlarda bulunulacak.

Atölye Nedir?

Öğretmenlerden oluşturulan küçük gruplara akademisyenlerin ve bölüm öğrencilerinin dâhil edildiği, ayrıca alanın önemli isimlerinin masa konuğu olarak eğitimcilerle bir araya geldiği bu etkinlikte belirlenen temalarda eğitimler verilir ve materyaller üretilir.

Neden Önemlidir?

 • Sivil toplum kuruluşu, Bakanlık, üniversite ve özel kurumların iletişimini geliştirir.
 • Öğretmen, akademisyen, öğrenci tüm paydaşlar bir araya gelme fırsatı yakalar.
 • Etkinlikler gönüllülük esasıyla gerçekleştirilir.
 • İşbirliğin ve beraberliğin güzel bir örneği olarak katılımcılar fikir alışverişinde bulunur, kendi ve zümrelerinin gelişimine katkı sağlarlar.
 • Bu gelişim sayesinde BT öğretmenlerinin bilgi toplumu olma yolundaki liderlik becerileri, okullarına, meslektaşlarına ve öğrencilerine sağladıkları katkı artar.
 • Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme süreçleri desteklenir.
 • Geliştirilen içerik ve materyaller tüm eğitimcilerin kullanımına sunulur.
 • Bilişim Teknolojileri derslerinin verimliliği artar, BT eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler paylaşılır.
 • Nitelikli eğitimcilerin bir araya gelmesi ile motivasyonları arttırılmış olur.
 • Sürekli yenilenen BT alanına ilişkin gereksinimler yeniden gözden geçirilmiş olur.
 • Öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet edecek güncel bilgi belge ve materyal üretilmesini sağlar.
 • Geliştirilen eğitsel uygulama ve materyallerle Fatih Projesi gibi önemli adımların etkisi arttırılır.
 • Yeni dijital içerikler FATİH projesi kapsamında geliştirilen EBA platformuna yüklenerek paydaşların kullanımına sunulur. Böylece bilgi paylaşma kültürünün oluşmasına katkıda bulunulur
  Bilgi toplumu olma sürecine ve e-dönüşüm Türkiye çerçevesine katkı sağlanır.

Eğitim Teknolojileri alanında dünyanın en kapsamlısı olarak başlatılan ve fırsat eşitliğini temel alan Fatih Projesi ile ülkemizin dijital dünyaya uyumunun ve bilişim okuryazarlık oranın artmasını sağlayabilecek önemli bir atılım gerçekleştirilmiştir. Bilişim Teknolojileri dersleri ve bu sürece liderlik edebilecek olan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin bu bağlamda önemi büyüktür. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında 5 ve 6. sınıf düzeyinde zorunlu, 7 ve 8. sınıf düzeyinde seçmeli haftada 2 saat olarak okutulan dersin öğretim programında “Gelişen teknolojiler ışığında her anlamda sorumluluk sahibi bir dijital vatandaş yetiştirmek, öğretim teknolojilerinin işbirliği, öğrenme ve bilgi paylaşımı amacıyla kullanımını sağlamak ve yaygınlaştırmak için ulusal düzeyde bilgi ile iletişim teknolojileri kullanımı konusunda temel yeterlilikleri belirleyerek bir çerçeve program oluşturulmuştur.” ifadesi yer bulmaktadır.

Bu bağlamda temel eğitim döneminde okutulan bu dersin verimliliği bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizin geleceğine önemli katkılar sağlayacak, bu yolda önderlik edecek olanlar da başta bu dersin öğretmenleri olacaktır.

Bu nedenle Fatih Projesinin başarısına katkı sağlamak amacıyla Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin ortak akılla hareket etmeleri, yeniliklere açık olmaları, uzmanlıklarını, deneyimlerini paylaşmaları, bugünden dijital dünya içinde yer edinmeye çalışan öğrencilerimizi doğru yönlendirmek adına değerlidir.

 

ANKARA ATÖLYE TEMALAR

1- İlköğretimde kodlama ve donanım kodlama (Robotik Eğitsel Uygulamalar, Türkçe Programlama)
2- Mobil Öğrenme ve Mobil Uygulama Geliştirme
3- İlköğretimde 3B teknolojiler ve 3B düşünme becerileri (3B Tasarımın olası kazanımları ve 3B baskı teknolojileri)

Başvuru Koşulları

Öğretmenler:

 1. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olmak
 2. Resmi ya da özel bir okulda görev yapıyor olmak
 3. Ortaokulda “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini okutuyor olmak veya atölye temaları üzerinde çalışma gerçekleştirmiş olmak

Akademisyenler:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü akademisyeni olmak

Öğrenciler:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde okuyor olmak

Ankara Atölye’nin yapılacağı yer:
Gazi Üniversitesi – ANKARA

Ankara Atölye Tarihi:
26-27 Kasım 2016

Katılımcı Sayısı:
80 (Öğretmen, Akademisyen, Öğrenci)

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: