MS Office

Excelde Sheet Birleştirme Nasıl Yapılır?


Farklı çalışma sayfalarındaki sonuçları bildirmek veya birden çok çalışma sayfasındaki verileri birleştirmek için her bir ana çalışma sayfasında verileri birleştirebilirsiniz. Çalışma sayfaları; aynı çalışma kitabında, ana çalışma sayfasında veya diğer çalışma kitaplarında olabilir. Verileri birleştirdiğinizde, verilerinizi daha kolay güncelleştirebilir ve gerektiği gibi toplama yapabilirsiniz. 

İPUCU : Verileri sık sık birleştiriyorsanız, çalışma sayfalarınızda tutarlı bir düzenin kullanıldığı bir çalışma sayfası şablonunu temel almak işinizi kolaylaştırabilir.

Excelde Tüm Sayfalar Tek Sayfada Nasıl Toplanır?

Bunun için çalışan farklı makrolar kullanılabilir. Ben size kullanabileceğiniz iki farklı makro yazacağım. Hangisi işinizi görecekse onu kullanın.

Yöntem 1:

Masaüstüne yeni klasör açıp tüm Excel dosyalarınızı buraya kopyalayın, daha sonra aynı yere yeni bir excel dosyası açıp ALT+F11 yapın gelen pencerede -insert- daha sonra -module- tıklayıp açılan yere aşağıdaki kodları kopyalayıp yapıştırın ve F5 tuşuna basın:

Sub HepsiniBirleştir()
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
yol = ThisWorkbook.Path
ad = ThisWorkbook.Name
ayrac = Application.PathSeparator
dosya = Dir(yol & ayrac & “*.xlsx”)
Do While dosya <> “”
If dosya <> ad Then
Workbooks.Open yol & ayrac & dosya
Dim sayfa As Worksheet
For Each sayfa In Workbooks(dosya).Worksheets
sadi = sayfa.Name
Workbooks(ad).Activate
Workbooks(ad).Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Workbooks(dosya).Worksheets(sadi).Range(“A:Z”).Cop y
Workbooks(ad).Sheets(Sheets.Count).Paste
Next
Workbooks(dosya).Close
End If
dosya = Dir()
Loop
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007 sürümlerinde bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Yöntem 2:

Aşağıdaki kodu çalıştırdığınızda Ana diye bir sayfa oluşacaktır. Diğer sayfaları birleştirecektir.

Sub SayfalariBirlestir()
Dim i As Integer
On Error Resume Next
Sheets(1).Select
Worksheets.Add
Sheets(1).Name = “Ana”
Sheets(2).Activate
Range(“A1:1000”).EntireRow.Select
Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range(“IV1000”)
For i = 2 To Sheets.Count
Sheets(i).Activate
Range(“A1”).Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count – 1).Select
Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range(“A65536”).End(xlUp)(2)
Next
Sheets(“Ana”).Select
End Sub

Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007 sürümlerinde bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

2 thoughts on “Excelde Sheet Birleştirme Nasıl Yapılır?

  • SEDAT ZENGİN

    bir çalışma kitabındaki tüm sayfaların sadece 1. satırlarını yeni bir çalışma sayfasında alt alta sıralamak istiyorum. makroyu buna göre nasıl revize edebiliriz. teşekkür ederim.

  • Merhaba Sedat Zengin,
    Excel makro konusunda uzman değilim maalesef fakat yardımcı olacak arkadaşlar olursa seve seve paylaşırız.

Yorum Yap

BULANCA sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et