Yeni İnternet Yasası 2014

internet yasasıTartışmalara neden olan ve halkın büyük kesiminin tepkisini çeken yeni internet yasası TBMM’de kabul edildi. Torba Yasa Teklifi içinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair “Torba Kanun Tasarısı”nın 4.  Bölümü kabul edildi. Bu bölümde internet erişimi ile ilgili maddeler yer alıyordu.

İnternet Yasası Neler Getirdi?

  • İnternet ortamında yapılan yayın içeriğinden ötürü özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden şahıslar, Telekominikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) başvurarak doğrudan, içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek.
  • Kabul edilen maddelere göre; internette yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği, haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlü olacak.
  • Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak. Saklanan bilginin içerik bilgisi değil, IP numaralarının hangi tarih ve saatte irtibat kurduklarına ilişkin bilgiler olacak. 
  • Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu düzenlemedeki  yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında TİB tarafından 10 bin  TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek.
  • Erişim sağlayıcı, erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.
  • Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Birliğin merkezi Ankara olacak. Birlik; Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş olacak. Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamayacak.

  • Tüm internet toplu kullanım sağlayıcılar (yani internet kafeler), konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu düzenlemede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre uyarma, 1.000TL den 15.000 TL ye kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkili olacak.
  • İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilecek.
  • Kişi eğer sulh ceza hakimine başvurmuşsa, hakim bu başvuruyu en geç 24 saat içinde duruşma yapmadan karara bağlayacak ve erişim engelleme kararını Erişim Sağlayıcılar Birliğine gönderecek. Birlik de 4 saat içinde gereğini yerine getirecek.
  • Siber Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onaylaması halinde yürürlüğe girecek internet düzenlemesi şunları içeriyor:

Anahtar kelimelerle “uygunsuz içerik” belirlenip sayfa kaldırılabilecek.

Erişim engelleme, URL adresi tabanlı yapılabilecek.

Yer sağlayıcı yurt dışındaysa bile erişim engellenebilecek.

DNS değiştirerek bir siteye girilemeyecek.

Hâkimler, 24 saat içinde sansür kararı verebilecek. “Zararlı” içerik çıkarılmazsa, 500 – 1.000TL arasında günlük para cezası kesilecek.

TİB başkanına internet sitesi erişim engelleme yetkisi verilecek.

Birliğe gönderilecek olan “erişimin engellenmesi kararı” 4 saat içinde uygulanmak zorunda olacak.

İnternetteki içerikler genel anlamda değil, sayfa bazında da engellenebilecek. Yani bir siteyi komple kapatma yerine şikayete konu olan sayfası kapatılabilecek.

PAYLAŞMAK ÖNEMSEMEKTİR!

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, Web-Grafik Tasarımı ve SEO eğitmeni. Sinema ve doğa gezileri en sevdiği hobileri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

escort akdeniz escort mezitli çamlıyayla escort escort toroslar escort tarsus escort gulnar escort erdemli escort silifke escort mut mersin escort mersin escort bayan
escort akdeniz escort mezitli çamlıyayla escort escort toroslar escort tarsus escort gulnar escort erdemli escort silifke escort mut mersin escort mersin escort bayan porno izle porno hikayeler