Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistikleri

bilişim teknolojileri araştırmasıTürkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de hanelerin %42’si yani neredeyse yarısı, internet erişim imkanına sahipti.

Araştırma sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki erkeklerin %53,4 ’ü bilgisayar, %51,8 ’i de internet kullanıyordu. Kadınlarda aynı oranlar %33,2 ve %31,7 idi. Araştırma sonuçlarına göre internet kullanan beş kişiden üçü hergün internet kullanıyor.

İşverenler kadar işçilerde internet kullanıyor. İnternet kullanım oranları işverenlerde %67,8 iken, ücretli ve maaşlı çalışanlarda %60,5. Arada büyük bir fark olmadığı görülüyor.

Ülkemizin internetin hızla yayıldığı ülkeler arasında yer alması ve bu konuda her yıl ilerleme kaydetmesi çok önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Ne var ki, 21. yüzyılda yaşıyoruz ve bilişim teknolojileri hızla hayatımızın her alanına giriyor. İş bulmada, çocuk yetiştirmede, kamu hizmetlerinde ve pek çok alanda işlemler çoktandır internet üzerinden yürüyor.

Not: Araştırma sonuçları 18 Ağustos 2010’da açıklanmıştır.

Eşleştirilen İçeriklere Göz Atın

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapmakta olup DMOZ Editörü, Web-Grafik Tasarımı ve SEO eğitmeni.

Bunları da sevebilirsiniz

Yorum Yap