btr görevi

Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi (Tereddüt Edilen Hususlar) 27/12/2012 Tarih ve 248065 Sayılı Bakanlık Yazısı