istanbul escort ankara escort

Farklı Sürücüler ile Veritabanına Bağlanma

\"asp\"

Özel bağlantı cümleciklerini yazarken kullanılan belli başlı ifadeler ve kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar çerçevesinde ihtiyacınıza ve isteğinize uygun bir biçimde kendi bağlantı ifadenizi oluşturabilir ve veritabanı erişim sorunlarınızı aşabilirsiniz. Şimdi bu ifadeler neler kısaca onlara değinelim;

* Provider: OLE DB için bağlanmak istediğimiz veritabanı sağlayıcısını belirtiyor. Örneğin bağlanmak istediğimiz veritabanı Access değil de MSSQL Server ise bunu bu ifade ile belirtiyoruz. Eğer sağlayıcı belirtmezseniz OLE DB için varsayılan ODBC sürücüsü kullanılacaktır ve veritabanınız için uygun ODBC tanımlamalarını yapmanız gerekecektir. OLE DB için en sık kullanılan ifadeler ise şu şekildedir;

o Access için: Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;…

o MSSQL Server için: Provider=SQLOLEDB;…

o ORACLE için: Provider=OraOLEDB;…

* Driver: Eğer OLE DB sağlayıcısı (provider) belirtmediyseniz kullanılacak ODBC sürücüsünü tanımlar.

* Server: SQL server için bağlanılacak veritabanı sunucusunu belirtir.

* Database: Bağlanılacak olan SQL Server veritabanının ismini belirtir.

* DBQ: Eğer dosya sistemi veritabanı kullanıyorsanız (Access gibi) veritabanı dosyasının sunucu üzerindeki yerini yani konumunu belirtir.

* UID: Veritabanı sunucusu için bağlantı kullanıcı adını belirtir.

* PWD: Veritabanı sunucu için bağlantı parolasını belirtir.

* DSN: Eğer kullanıyorsanız veri kaynağınızın (data source) adı. Tanımlanan veri kaynağına göre diğer parametreleri atlayabilirsiniz. Eğer veri kaynağı tanımlaması yaparken diğer parametreleri belirttiyseniz \”DSN=VeriKaynagiAdi\” geçerli bir bağlantı cümlesi olacaktır.

Farklı türdeki veritabanı bağlantı cümlecikleri için burada listelenenler dışında farklı bağlantı parametreleri de olabilir. Bu ve buna benzer konular hakkındaki daha ayrıntılı bilgileri sunucunuzun yöneticilerinden alabilirsiniz.

Örneğin bizim örnek uygulamamızda kullandığımız Access veritabanı için ODBC bağlantısının cümleciği şu şekildedir.

\”DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=C:\\Inetpub\\wwwroot\\dbveri.mdb \”

Benzer bir şekilde OLE DB üzerinden SQL Server için bağlantı cümleciği de şu şekildedir;

Provider=SQLOLEDB;Server=SunucuBuraya;Database=VeritabaniAdi;UID=kullaniciAdi;PWD=parolaburaya

Örnekleri biraz daha genişletmek istersek:

ODBC DSNLess Bağlantıları;

Oracle ODBC DSNless bağlantısı

Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=OracleServer.world;Uid=admin;Pwd=pass;

MS SQL Server DSNless bağlantısı

Driver={SQL Server};Server=sunucu_adı;Database=veritabani_adi;Uid=sa;Pwd=pass;

MySQL DSNless bağlantısı

driver={mysql};database=veritabani_adi;server=sunucu_adı;uid=kullanici_adi;pwd=sifre;option=16386

OLE DB Bağlantıları

MS Access OLE DB bağlantısı

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\somepath\\veritabani_adi.mdb;User Id=admin;Password=pass;

Oracle OLE DB bağlantısı

Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=veritabani_adi;User Id=admin;Password=pass;

MS SQL Server OLE DB bağlantısı

Provider=SQLOLEDB;Data Source=machineName;Initial Catalog=veritabani_adi;User ID=sa;Password=pass;

MS SQL Server OLE DB bağlantısı (IP adresi kullanarak)

Provider=SQLOLEDB; Data Source=xx.xx.xx.xx,1433; Network Library=DBMSSOCN; Initial Catalog=veritabani_adi;User ID=sa;Password=pass;

MS Text Sürücü OLE DB bağlantısı

\”Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\yourpath;Extended Properties=\’text;FMT=Delimited\’\”

Şifre Korumalı veritabanı bağlantıları:

Acces Database şifreli ise (OLEDB)

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:somepathveritabani_adi.mdb;Persist Security Info=False;Jet OLEDB:System database=C:\\Program Files\\Common Files\\System\\System.mdw;Jet OLEDB:Database Password=pass;

Eşleştirilen İçeriklere Göz Atın

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapmakta olup DMOZ Editörü, Web-Grafik Tasarımı ve SEO eğitmeni.

Bunları da sevebilirsiniz

Yorum Yap

izmir escort izmir escort bayanlar escort bursa escort izmir türk porno porno indir porno escort izmir escort bursa seks izle